Chào mừng hội nghị thành lập hội cựu sinh viên trường đại học Nông Lâm, trong quá trình cập nhật thông tin Cựu sinh viên vẫn còn thiếu thông tin và sai sót. Kính mong Quí Bạn đọc thông cảm. Mọi góp ý xin gủi về cuusinhvien@tuaf.edu.vn. Trân trọng cảm ơn!