Chuyên mục: Giới thiệu

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Đăng lúc: 21:11:37 02/11/2015 - Người đăng bài viết: Admin - Đã Đọc: 864

1. BAN GIÁM HIỆU.

Email

tranvandien@tuaf.edu.vn

 

PGS. TS. TRẦN VĂN ĐIỀN, Hiệu trưởng
- Phụ trách chung các hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau:

+ Công tác Hành chính – Tổ chức

+ Công tác Kế hoạch - Tài chính;

+ Công tác Thanh tra – Pháp chế - Thi đua

Email

ngocnongtn@yahoo.com.vn

 PSG.TS. NGUYỄN NGỌC NÔNG, Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác các mảng sau:

+ Công tác Đào tạo đại học chính quy và đào tạo sau đại học;

+ Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;

Email

tranhuevien@gmail.com

PSG.TS. TRẦN HUÊ VIÊN, Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác các mảng sau:

+ Công tác sinh viên;

+ Công tác Đào tạo hệ vừa học vừa làm

+ Công tác an ninh, trật tự - Ký túc xá - Tư vấn và dịch vụ sinh viên

+ Công tác Đoàn thể - Văn thế;

Email

nguyenthehung@tuaf.edu.vn

PGS.TS. NGUYỄN THẾ HÙNG, Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác các mảng sau:

+ Công tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

+ Công tác Hợp tác quốc tế - Chương trình đào tạo tiên tiến

+ Công tác nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ và sinh viên

+ Công tác Công nghệ thông tin – Thư viện;

+ Công tác Truyền thông – Website tiếng Việt, tiếng Anh

Email

phung.tranvan08@gmail.com

PGS.TS. TRẦN VĂN PHÙNG, Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác các mảng sau:

+ Viện Khoa học sự sống;

+ Công tác Quản trị phục vục và xây dựng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật

 

 

2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC.

HIỆU TRƯỞNG
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC   CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG
CÁC PHÒNG CÁC TRUNG TÂM CÁC KHOA

1. Hành chính – tổ chức

2. Đào tạo

3. KHCN & HTQT

4. CTHSSV

5. Kế hoạch - Tài chính

6. Quản trị phục vụ

7. Khảo thí &ĐBCLGD

8. Thanh tra – Pháp chế

 

1. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế

2. Trung tâm Ngoại ngữ &Tin học ứng dụng

3. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông

     Lâm nghiệp miền núi phía Bắc

4. Viện nghiên cứu & phát triển lâm nghiệp

5. Viện Khoa học sự sống

6. Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi

7. Trung tâm NC cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc

8. Trung tâm NC phát triển thủy sản vùng Đông Bắc

9. Trung tâm đào tạo theo nhuc cầu xã hội

10. Trung tâm tư vấn và dịch vụ sinh viên

11. Trung tâm Khảo nghiệm và chuyển giao giống cây trồng vật nuôi khu vực miền núi phía Bắc

1. Khoa học cơ bản

2. Nông học

3. Chăn nuôi Thú y

4. Lâm nghiệp

5. Quản lý Tài nguyên

6. Môi trường

7. Kinh tế &PTNT

8. Công nghệ sinh học và CNTP