Chuyên mục: Khảo sát việc làm sinh viên

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên K48 chính quy tốt nghiệp năm 2020

Đăng lúc: 15:07:51 08/07/2021 - Người đăng bài viết: Admin - Đã Đọc: 260

 

          Thực hiện Thông báo Số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 314/KH-ĐHNL ngày 07/04/2021 về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2020 và công văn số 663/CV-ĐHNL ngảy 08/07/2021 về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020. Các đơn vị thực hiện khảo sát theo đường link dưới đây:

Đường link khảo sát: https://forms.gle/yAo1eHCbBRkP1ZYq8

          Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Đ/c Lê Minh Toàn. Số điện thoại: 0912 551 563 -  Email: leminhtoan@tuaf.edu.vn