VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%
Bản tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 HỘI CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN


Đăng lúc: 10:02:55 06/02/2017 - Người đăng bài viết: Admin - Đã Đọc: 250

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

HỘI CỰU SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

HỘI CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị thành lập Hội cựu sinh viên trường ĐHNL năm 2016, Hội nghị đã thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Kết quả cần đạt

Trách nhiệm

Tháng 1/2017

(1) Hoàn thiện và cải tiến trang website cựu sinh viên

ĐHNL

Cập nhật thông tin mới nhất về cựu sinh viên

Trung tâm TV&DVSV

(2) Hoàn thiện các văn bản liê4n quan đến Hội CSV

ĐHNL

Cập nhật thông tin mới nhất về cựu sinh viên

Trung tâm TV&DVSV

Tháng 3/2017

(1) Thành lập các chi Hội cựu SV tại các tỉnh

Các tỉnh

Có từ 2-3 tỉnh tổ chức Hội cựu sinh viên (Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang)

Các chi hội kết hợp cùng TTTV&DVSV

(2) Tiếp tục hoàn thiện trang cựu sinh viên và có tài khoản cho từng cựu sinh viên để vào trang website

ĐHNL

Cập nhật thông tin mới nhất về cựu sinh viên, tạo tài khoản cá nhân

Trung tâm TV&DVSV

(3)Triển khai Nghị quyết của Hội tới tất cả các chi Hội

Các tỉnh

Ban hành văn bản và đưa lên trang website nội dung các văn bản liên quan

Trung tâm TV&DVSV

Tháng 4/2017

(1) Thành lập các chi Hội cựu SV tại các tỉnh

Các tỉnh

Có từ 2-3 tỉnh tổ chức Hội cựu sinh viên (Nghệ An, Lai Châu, Lạng Sơn)

Các chi hội kết hợp cùng TTTV&DVSV

(2) Phát động trồng cây lưu niệm của cựu sinh viên

ĐHNL

Xây dựng vườn cây lưu niệm các thế hệ sinh viên

TTTV&DVSV và các khóa sinh viên

(3) Tiếp tục hoàn thiện trang cựu sinh viên và có tài khoản cho từng cựu sinh viên để vào trang website

ĐHNL

Cập nhật thông tin mới nhất về cựu sinh viên, tạo tài khoản cá nhân

Trung tâm TV&DVSV

Tháng 5/2017

(1) Phát động trong toàn Hội giới thiệu những tấm gương CSV làm kinh tế giỏi để chia sẻ với các thành viên khác của Hội

Các tỉnh

Giới thiệu thông qua trang website của trường để chia sẻ với mọi người phân đấu ít nhất mỗi tỉnh 1 tấm gương

TTTV&DVSV kết hợp cùng các chi hội

(2) Thành lập các chi Hội cựu SV tại các tỉnh

Các tỉnh

Có từ 2-3 tỉnh tổ chức Hội cựu sinh viên (Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang)

Các chi hội kết hợp cùng TTTV&DVSV

(3) Tiếp tục hoàn thiện trang cựu sinh viên và cung cấp tài khoản cho từng cựu sinh viên để vào trang website

ĐHNL

Cập nhật thông tin mới nhất về cựu sinh viên, tạo tài khoản cá nhân

Trung tâm TV&DVSV

Tháng 6/2017

(1) Thành lập các chi Hội cựu SV tại các tỉnh

Các tỉnh

Có từ 2-3 tỉnh tổ chức Hội cựu sinh viên (Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên)

Các chi hội kết hợp cùng TTTV&DVSV

(2) Chia sẻ một số mô hình làm kinh tế giỏi của thành viên của Hội

Các tỉnh

Quay phim, chụp ảnh đưa trên trang website cựu sinh viên

Các chi hội kết hợp cùng TTTV&DVSV

Tháng 7-8/1017

(1) Thành lập các chi Hội cựu SV tại các tỉnh

Các tỉnh

Có từ 2-3 tỉnh tổ chức Hội cựu sinh viên (Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ)

Các chi hội kết hợp cùng TTTV&DVSV

(2) Tổ chức Hội nghị tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm của Cự sinh viên cho SV đang học tại trường

ĐHNL

Hội nghị trao đổi

TTTV&DVSV kết hợp cùng các chi hội

Tháng 9/2017

(1) Thành lập các chi Hội cựu SV tại các tỉnh

Các tỉnh

Có từ 2-3 tỉnh tổ chức Hội cựu sinh viên (Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa)

Các chi hội kết hợp cùng TTTV&DVSV

 

(2) Tiếp tục hoàn thiện trang cựu sinh viên và cung cấp tài khoản cho từng cựu sinh viên để vào trang website

ĐHNL

Cập nhật thông tin mới nhất về cựu sinh viên, tạo tài khoản cá nhân

Trung tâm TV&DVSV

Tháng 10/2017

(1) Tổ chức diễn đàn góp ý cho chiến lược đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường

ĐHNL

Tổ chức diễn đàn trwn trang website cụ sinh viên

Trung tâm TV&DVSV

(2) Phát động các Chi hội xây dựng quỹ để giúp đỡ thành viên của Hội có hoàn cảnh khó khăn

Các tỉnh

Các chi Hội chủ động xây dựng quy và sinh hoạt theo Chi Hội

Các chi hội

Tháng 11-12/2017

Hội nghị tổng kết công tác Hội và xây dựng kế hoạch năm 2018

ĐHNL

Báo cáotổng kết công tác Hội; TP đại diện các Chi Hội

TTTV&DVSV kết hợp cùng các chi hội và Nhà trường

T/M BCH HỘI CỰU SINH VIÊN

CHỦ TỊCH

PGS.TS. Trần Văn Điền

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHNL