VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%
Giới thiệu

Nghị quyết thành lập hội cựu sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên


Đăng lúc: 09:02:39 06/02/2017 - Người đăng bài viết: Admin - Đã Đọc: 131

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 HỘI CỰU SINH VIÊN     

Số:1247 /ĐHNL-HCSV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  17 tháng   11 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HỘI CỰU SINH VIÊN  TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

 

          Ngày 12/11/2016 tại trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên đã diễn ra Hội nghị thành lập Hội cựu sinh viên trường ĐHNL. Tham dự Hội nghị có mặt của cựu sinh viên các thế hệ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ giáo viên của nhà trường. Hội nghị đã được nghe những báo cáo đề xuất thành lập Hội cựu sinh viên Trường ĐHNL Thái Nguyên. Hội nghị đã thông qua bản dự thảo điều lệ Tổ chức và hoạt động của Hội cựu sinh viên trường ĐHNL và bầu ra BCH Hội. Hội nghị đã thống nhất và quyết nghị những nội dung sau:

  1. Hội nghị thông qua và nhất trí 100% với bản dự thảođiều lệ của Hội (có văn bản chi tiết kèm theo) mà ban soạn thảo trình bày trước hội nghị.
  2. Hội nghị đã biểu quyết 100% nhất trí với danh sách BCH Hội cựu sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 100 người đại diện các khóa, các khoa và các tỉnh (có danh sách kèm theo)
  3. Hội nghị thông qua một số nội dung hoạt động trọng tâm của Hội giai đoạn 2016-2020 cụ thể như sau:

(i) Kiện toàn hệ thống tổ chức Hội cựu SV:

- Thành lập và phân công công tác cho các Tiểu ban thuộc BCH Hội: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban phong trào và Tiểu ban tài chính.Các tiểu ban xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, báo cáo thường trực BCH Cựu sinh viên thông qua và tổ chức thực hiện;

- Rà soát và phát triển mạng lưới các Chi hội: Xúc tiến thành lập các Chi hội theo Khoa, ngành, khóa, địa phương, các tỉnh và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Chi hội. Mục tiêu là không để cựu sinh viên nào có nguyện vọng nhưng không được tham gia Ban liên lạc, không địa phương nào có cựu sinh viên của trường mà không có tổ chức Ban liên lạc cựu sinh viên;

- Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các hội viên.

(ii) Tổ chức các hoạt động trọng tâm:

- Tổ chức các hội nghị, diễn đàn, gặp gỡ giao lưu kết nối Cựu SV giữa các Chi hội nhằm trao đổi  kinh nghiệm, nghề nghiệp và cùng hợp tác phát triển;

- Tổ chức các hội nghị, diễn đàn đóng góp ý kiến cho chiến lược phát triển trường, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ của nhà trường, tư vấn phát triển ngành nghề, đổi mới chương trình đào tạo, tư vấn hỗ trợ công tác tuyển sinh vào trường Đại học Nông Lâm

- Tổ chức các hội nghị giao lưu, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm sống, làm việc và công tác chuyên môn, tư vấn, định hướng nghề nghiệp của cựu SV thành đạt với sinh viên đang theo học tại trường;

- Hỗ trợ, giới thiệu, bố trí và tạo điều kiện cho SV của trường được tham quan, thực tập sản xuất tại cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp; giới thiệu, tạo điều kiện việc làm cho sinh viên, học viên sau tốt nghiệp;

- Tổ chức thăm hỏi, vận động đóng góp, giúp đỡ các cựu SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (hoạt động theo kế hoạch của các chi hội, các địa phương;

- Vận động cựu sinh viên hỗ trợ nhà trường xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học (vào các dịp hội Khoa, hội Khóa, hội trường);

- Vận động cựu sinh viên, các Chi hội và các đơn vị kinh tế- xã hội xây dựng Quỹ khuyến học để tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học, sinh viên giỏi, sinh viên nghiên cứu khoa học.

(iii) Hoàn thiện và phát triển trang Web Cựu sinh viên (cuusinhvien.tuaf.edu.vn)

Xây dựng hoàn thiện và cập nhật thông tin thường xuyên lên website của Hội cựu SVđể trang Website trở thành diễn đàn cung cấp đầy đủ và kịp thời đến các cựu sinh viên các thông tin về tình hình Nhà trường, là diễn đàn trao đổi thông tin và là cầu nối giữa các cựu sinh viên và nhà trường, giữa cựu sinh viên và học sinh - sinh viên đang học tại trường.

(iv) Giới thiệu và vinh danh các cá nhân, tập thể cựu sinh viên tiêu biểu, thành đạt có thành tích, đóng góp cho sự phát triển của Hội và nhà trường.

  1. Hội nghị kêu gọi tất cả các cựu sinh viên của Nhà trường phát huy sức mạnh, đoàn kết, trí tuệ để xây dựng tổ chức Hội CSV trường ĐHNL Thái Nguyên ngày càng lớn mạnh đóng góp thiết thực vào sự phát triển của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Anh Hùng.

 

Nơi nhận:

- Các Chi hội (t/h);

- Lưu VP Hội, VT.

T/M HỘI CỰU SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

PGS.TS. Trần Văn Điền

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM