VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
 • Fair
 • Humidity: 68%
Giới thiệu

Điều lệ tổ chức và tổ chức hoạt động của hội cựu sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên


Đăng lúc: 09:02:41 06/02/2017 - Người đăng bài viết: Admin - Đã Đọc: 160

TRƯỜNG ĐH NLTHÁI NGUYÊN

HỘI CỰU SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11  năm 2016

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

(Trước năm 1994 là trường ĐH Nông nghiệp III Bắc Thái)

 

CHƯƠNG I

GIỚI THIỆU CHUNG

Điều 1. Tên gọi

 1. Tên tiếng Việt: Hội cựu sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
 2. Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry Alumni Association
 3. Ngày truyền thống của Hội: 12/11
 4. Hội có logo và thẻ hội viên riêng. Việc cấp phát thẻ Hội theo quy định của Hội
 5. Bài hát của Hội cựu sinh viên trường ĐHNL Thái Nguyên: “Mái trường thân yêu

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

1. Tôn chỉ

Hội cựu sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là tổ chức xã hội, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, kết nối các cựu sinh viên trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên (trước đây là ĐH Nông nghiệp III Bắc Thái), với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, mở ra môi trường giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống đồng thời gắn kết và ủng hộ sự phát triển của Nhà trường.

2. Mục đích

Kết nối các thế hệ sinh viên tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau và làm cầu nối giữa Cựu sinh viên và nhà trường góp phần thúc đẩy các quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội giữa nhà trường với các địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc các tổ chức Phi chính phủ, đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp và niềm tự hào là sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Điều 3. Vị trí, nguyên tắc hoạt động, trụ sở làm việc

 1. Vị trí: Hội Cựu sinh viên là một tổ chức của cựu sinh viên trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, do Hiệu trưởng quyết định thành lập, lãnh đạo và quản lý.
 2. Nguyên tắc hoạt động: Tự nguyện, tự quản, hiệp thương và thống nhất hành động bình đẳng, công khai minh bạch. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.
 3. Văn phòng làm việc của Hội Cựu sinh viên đặt tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, địa chỉ chính thức: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: (0280)…..;

      Email: Hoicuusinhvien@tuaf.edu.vn; Facebook: Hoi cuu sinh vien TUAF

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ

 1. Xây dựng cộng đồng cựu sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa Trường Đại học Nông Lâm, Hội cựu sinh viên và xã hội.
 2. Tổ chức các cuộc trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, họp mặt truyền thống … nhằm tạo sự hiểu biết, đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ.
 3. Tập hợp, lưu trữ thông tin về cựu sinh viên các khoá, ngành từ ngày thành lập trường, làm cơ sở dữ liệu phục vụ việc trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cựu sinh viên; hỗ trợ công tác biên tập, giới thiệu về lịch sử phát triển của nhà trường, ngành nghề và các cá nhân tiêu biểu.
 4. Hội nghị Đại biểu Cựu sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức định kỳ 5 năm/1 lần. Tại Hội nghị Đại biểu, sẽ thông qua Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động, phương hướng và chương trình hoạt động của Hội Cựu sinh viên trong 5 năm tiếp theo, thảo luận và biểu quyết sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động, giới thiệu để bầu BCH Hội cựu sinh viên khoá mới, thông qua kế hoạch quản lý và sử dụng tài chính của Hội.
 5. Tri ân, thăm hỏi cựu cán bộ, thầy, cô giáo đã và đang công tác tại trường qua các thời kỳ. Thăm hỏi và đóng góp, hỗ trợ cho các cựu sinh viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 6. Vận động nguồn lực, kinh phí đóng góp của các tổ chức, các nhân trong và ngoài trường, của Hội nhằm hỗ trợ, đóng góp vào sự phát triển của Hội, cũng như của trường.
 7. Tư vấn, góp ý việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các ngành nghề, chương trình đào tạo ở các khoa.
 8. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ SV: vận động nguồn học bổng tài trợ cho sinh viên; tổ chức cho cựu sinh viên giao lưu, tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực tập, tham quan thực tế; hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên, cựu sinh viên.
 9.  Phát triển và quản lý trang Web, diễn đàn của Cựu Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TN
 10.  Mỗi thành viên đều có nhiệm vụ giới thiệu, phát triển thành viên để cộng đồng cựu sinh viên Trường ĐH Nông Lâm ngày càng lớn mạnh.

 

CHƯƠNG III

THÀNH VIÊN HỘI

Điều 5. Hội viên

 1. Là cựu sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (trước đây là ĐH Nông nghiệp III Bắc Thái) tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì được kết nạp vào Hội.
 2. Cán bộ, giáo viên, sinh viên và các cá nhân ở trong và ngoài nước có đóng góp tích cực cho Hội, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì được tổ chức Hội xét công nhận là thành viên Hội Cựu sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Điều 6. Thủ tục gia nhập Hội

Cựu sinh viên hoặc cá nhân có nguyện vọng vào Hội điền theo mẫu đăng ký gia nhập theo mẫu trên website của Hội Cựu sinh viên trường Đại học Nông Lâm.

Điều 7. Quyền lợi của thành viên

 1. Được tham gia mạng lưới kết nối sinh viên, Cựu sinh viên của trường để có cơ hội tự giới thiệu và chia sẻ thông tin.
 2. Có cơ hội giao lưu với các chuyên gia đầu ngành, giảng viên của trường và những cựu sinh viên khác.
 3. Được giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức, triển khai vào sản xuất những thành quả nghiên cứu, những sáng kiến có giá trị về khoa học và kinh tế cao.
 4. Được nhà trường ưu tiên cung cấp sinh viên thực tập, việc làm khi cần.
 5. Được nhận thư mời tham dự các hoạt động thể thao, giải trí; hội thảo do trường tổ chức.
 6. Được sử dụng tài nguyên thư viện (tham khảo tại chỗ), thư viện điện tử của trường.
 7. Được nhận các thông báo chương trình, khóa học mới của trường hàng tháng qua e-mail.
 8. Được giúp đỡ và tạo điều kiện phấn đấu để trưởng thành; đề đạt ý kiến, nguyện vọng thông qua tổ chức Hội về các vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện, đời sống.
 9. Được đề xuất về những vấn đề phát triển Hội, được đề xuất nguyện vọng nâng cao chất lượng hoạt động Hội.
 10.  Được cung cấp thông tin về sản phẩm dịch vụ của các Cựu sinh viên khác.
 11.  Thành viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội, Trường thì được BCH Hội Cựu sinh viên đề xuất khen thưởng.

Điều 8. Nghĩa vụ của thành viên

 1. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Hội, các quyết định của Hội.
 2. Tham gia các hoạt động và chấp hành sự phân công của Hội.
 3. Góp phần tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển Hội.
 4. Giữ gìn và nâng cao uy tín hoạt động của Hội, thực hiện mọi việc dưới danh nghĩa của Hội phải theo đúng qui định của trường Đại học Nông Lâm; không làm ảnh hưởng đến uy tín trường, Hội cũng như các thành viên khác trong Hội.
 5. Chia sẻ các giá trị về nhà trường, góp phần xây dựng hình ảnh trường ngày càng lớn mạnh.
 6. Đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác giúp đỡ các thành viên khác.

CHƯƠNG IV

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Điều 9. Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên 

 1. Ban Chấp hành Hội cựu sinh viên là cơ quan điều hành các hoạt động giữa hai kỳ Hội nghị Đại biểu Cựu sinh viên Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.
 2. Các thành viên BCH Hội cựu sinh viên do Hội nghị Đại biểu Cựu sinh viên hiệp thương giới thiệu, bầu cử, được Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định công nhận
 3. Số lượng thành viên BCH Hội Cựu sinh viên do Hội nghị Đại biểu Cựu sinh viên quyết định, trong đó có Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký và các Uỷ viên Ban Chấp hành.
 4. Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên họp đình kỳ 1 năm /1 lần và họp đột xuất khi có yêu cầu. Nội dung các kỳ họp: giới thiệu các chức danh thường trực Ban Chấp hành Hội; xây dựng nội dung, chương trình nghị sự cho Hội nghị Cựu sinh viên; thông qua báo cáo tổng kết và kế hoạch hoạt động hàng năm hoặc giữa các kỳ họp của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên; thông qua kế hoạch và quyết toán tài chính của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên ; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên ...
 5. Trong quá trình hoạt động, nếu cần thiết có thể bổ sung thêm nhân sự vào Ban chấp hành Hội. Nhân sự mới do BCH hoặc Ban Thường trực đề cử và được ít nhất được >50% thành viên BCH hoặc Ban Thường trực biểu quyết tán thành. Số lượng bổ sung không quá 1/3 tổng số thành viên Ban chấp hành.

Điều 10. Chủ tịch danh dự của Hội

            Là người được tập thể Hội CSV Trường ĐHNL Thái Nguyên suy tôn, có vai trò và tầm ảnh hưởng lớn đến danh tiếng, vị thế của Hội cũng như của Nhà trường, có khả năng kết nối với xã hội, các tổ chức trong và ngoài nước để nâng tầm cao vị thế của Hội CSV trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

Điều 11. Thường trực Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên

 1. Thường trực Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên là bộ phận thường trực điều hành và xử lý các công việc giữa các kỳ họp của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên; tổ chức thực hiện các chức năng - nhiệm vụ nêu tại điều 4, báo cáo kết quả và chuẩn bị nội dung cho các phiên họp định kỳ của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên. Tổ chức bình xét khen thưởng, kỷ luật và xóa tên hội viên trong Danh sách hội viên của Hội.
 2. Thường trực Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên bao gồm:
 • Chủ tịch Hội, phụ trách chung
 • Các Phó Chủ tịch,  điều hành các lĩnh vực công tác chuyên môn của Hội, thay mặt Chủ tịch Hội điều hành, giải quyết công việc của Hội khi Chủ tịch Hội vắng mặt. phụ trách hoạt động Hội tại các địa phương, vùng, miền.
 • Các Trưởng Tiểu ban, phụ trách từng lĩnh vực công tác của Hội
 • Các Chi hội trưởng, phụ trách công tác của các Chi hội cựu sinh viên
 • Thư ký Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên, phụ trách điều phối hoạt động Văn phòng Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên.
 1. Thường trực Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên họp đình kỳ 6 tháng /1lần và họp đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 12. Chủ tịch Hội

1.      Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội bầu trong số ủy viên Ban Thường trực, là người đại diện pháp nhân của Hội trong các mối quan hệ với các đối tác trong, ngoài nước và trước pháp luật về những vấn đề có liên quan đến Hội.

2.      Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Chủ trì xây dựng định hướng về phát triển về mô hình, phương hướng hoạt động; Lãnh đạo, quản lý mọi hoạt động của Hội;

b) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Thường trực, Ban chấp hành Hội.

c) Chủ trì cuộc họp Ban Chấp hành nhiệm kỳ kế tiếp cho đến khi bầu xong Chủ tịch mới.

d) Xây dựng chương trình công việc trình Ban Thường trực Hội theo Quý, 6 tháng, 1 năm.

e) Thay mặt Ban Thường trực Hội quyết định những nội dung công việc thuộc chương trình công tác của Ban Thường trực, Ban Chấp hành; Trong trường hợp đột xuất phải báo cáo Ban Thường trực Hội trong vòng 3 ngày kể từ ngày thực hiện.

f) Phân công các Phó Chủ tịch theo chức năng và yêu cầu đột xuất.

Điều 13. Phó Chủ tịch Hội

1.      Các Phó Chủ tịch Hội do BCH Hội bầu trong số ủy viên BTT, giúp Chủ tịch chỉ đạo hoạt động của Hội trong những lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch.

2.      Nhiệm vụ, quyền hạn:

a)     Giúp Chủ tịch Hội thuộc lĩnh vực được phân công hoặc đột xuất theo ủy quyền.

b)     Thay mặt Chủ tịch Hội quyết định những nội dung công việc được phân công và tự chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và pháp luật về quyết định của mình.

c)     Có trách nhiệm báo cáo thông tin về những công việc đã và đang giải quyết theo chế độ thông tin nội bộ tới Chủ tịch và các Thành viên khác, Thư ký Hội.

Điều 14. Ban Thư ký

1.      Là Bộ phận tham mưu, tổng hợp mọi hoạt động của Hội và tự quyết định những nội dung công việc trong chủ trương với tư cách là người thừa lệnh, đồng thời báo cáo cho Thường trực nắm được.

2.      Nhiệm vụ, quyền hạn:

a)     Thường trực hàng ngày nắm và kết nối thông tin, yên cầu của BCH và Hội viên nhằm tạo khả năng liên kết và tạo điều kiện tốt nhất để các Hội viên có thể tận dụng cơ hội nhằm phục vụ nhu cầu tổ chức và cá nhân Hội viên trong khuôn khổ tôn chỉ, mục đính của Hội.

b)     Lưu trữ hồ sơ, văn bản, giữ gìn tài liệu phục vụ yêu cầu xây dựng truyền thống tổ chức Hội

c)     Là đầu mối phối hợp, trực tiếp điều hành thường xuyên công việc của Văn phòng Hội; Thực hiện nhiệm vụ tài chính của Hội.

3.      Cơ cấu Ban Thư ký gồm: Tổng Thư ký, Phó Tổng thư ký và một số Ủy viên Ban thư ký. Phó Tổng thư ký do Chủ tịch quyết định theo đề nghị của Tổng thư ký. Ban Thư ký có nhiệm vụ giúp Ban Thường trực chuẩn bị nội dung các kỳ họp và triệu tập các kỳ họp; theo dõi, giúp đỡ các hội viên trong triển khai tổ chức hoạt động; Giải quyết các công việc hàng ngày của Hội, quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài liệu và tài chính của Hội.

Điều 15. Các tiểu ban của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên

Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên gồm các tiểu ban sau:

 • Tiểu ban nhân sự: thống kê, tập hợp lực lượng Cựu sinh viên
 • Tiểu ban phong trào: tổ chức hoạt động giao lưu, thu thập ý kiến của CSV góp ý với Nhà trường về chiến lược phát triển, chương trình đào tạo, các hoạt động văn hóa, văn nghệ,  thể thao…
 • Tiểu ban tài chính: vận động đóng góp và theo dõi Quỹ hoạt động của BCH Hội Cựu sinh viên, vận động nguồn tài trợ cho các hoạt động của Hội, nhà trường và hỗ trợ sinh viên.
 • Văn phòng Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên: điều phối các hoạt động thường nhật của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên và điều hành trang Web, diễn đàn Cựu Sinh viên.

Điều 16. Chi hội cựu sinh viên

 1. Chi Hội Cựu sinh viên là đơn vị tổ chức trực thuộc Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, được thành lập theo Khoa, theo khoá hoặc theo địa phương.
 2. Chi hội CSV hoạt động tuân theo Điều lệ Hội Cựu sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TN
 3. Mỗi Chi hội sẽ do một Thường trực BCH Hội Cựu sinh viên  phụ trách;  số lượng thành viên của Chi hội không hạn chế, tùy theo yêu cầu công việc và tình hình thực tế.
 4. Các Chi hội có nhiệm vụ phối hợp các Tiểu ban thực hiện các nội dung công việc do Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên, Thường trực Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên  phân công.

 

Điều 17. Thu chi tài chính

 1. Quỹ hoạt động của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên do cựu sinh viên tự nguyện đóng góp (hội phí hằng năm), nguồn tài trợ hợp pháp từ các các cá nhân, doanh nghiệp tài trợ và một phần ngân sách do nhà trường hỗ trợ.
 2. Các nguồn đóng góp, tài trợ từ các các cá nhân, doanh nghiệp để hình thành các Quỹ hỗ trợ, xây dựng cơ sở vật chất, phòng TN …cho Nhà trường được hình thành độc lập với Quỹ hoạt động của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên.
 3. Sử dụng các Quỹ phải đúng mục đích, tuân thủ các quy định về tài chính của Nhà nước và quy định của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên.
 4. Chủ tịch BCH Hội Cựu sinh viên được quyền quản l‎‎ý và phân phối chi tiêu trong phạm vi Quỹ hoạt động của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên, theo kế hoạch tài chính đã được thông qua, trên nguyên tắc công khai, rõ ràng và minh bạch.
 5. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tài chính cho Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên trong phiên họp định kỳ và Hiệu Trưởng nhà trường, thông báo rộng rãi đến từng Hội viên.

Điều 18. Khen thưởng, kỷ luật

 1. Khen thưởng: Cá nhân có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Hội được Hội đề xuất khen thưởng
 2. Kỷ luật: Những hội viên vi phạm điều lệ của Hội, làm sai tôn chỉ, mục đích của Hội, tùy theo mức độ sẽ bị Ban chấp hành xét kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến khai trừ khỏi Hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19.

Điều lệ có hiệu lực từ ngày ký. Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên nhất trí kiến nghị và được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt mới có giá trị thi hành.

T/M. HỘI CỰU SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH

PGS.TS. Trần Văn Điền

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM