Chuyên mục: Bản tin TUAF

Giới thiệu về Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn

Đăng lúc: 15:05:39 19/05/2020 - Người đăng bài viết: Admin - Đã Đọc: 435
Tháng 8 năm 2004, khoa Kinh tế Nông nghiệp được tách khỏi Trường Đại học Nông Lâm để hình thành Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên. Đến năm 2009 ngành Kinh tế Nông nghiệp được Giám đốc Đại học Thái Nguyên điều chuyển từ trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh trở lại khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn của trường Đại học Nông Lâm.Đến tháng 12 năm 2011 khoa chính thức được đổi tên thành khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn như ngày nay.

 

1. Thời gian thành lập Khoa  Kinh tế và Phát triển nông thôn

Tháng 8 năm 1976, theo đề nghị của Trường Đại học Nông nghiệp III, Bộ Nông nghiệp ra quyết định thành lập Khoa Kinh tế Nông nghiệp trực thuộc Trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái (nay là Trường Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên). Khoa có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học có kiến thức về Kinh tế và bắt đầu tuyển sinh khoá 1 ngành Kinh tế Nông nghiệp từ năm 1976. Việc thành lập Khoa Kinh tế Nông nghiệp sau đại thắng mùa xuân năm 1975 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện rõ nhận thức và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ đối với công tác đào tạo đội ngũ cán bộ Kinh tế cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc tại vùng núi và trung du Bắc bộ. Đây là đơn vị đầu tiên đào tạo về chuyên ngành Kinh tế trong hệ thống các trường đại học ở Thái Nguyên - trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn nhất của vùng, vốn chỉ tập trung đào tạo đội ngũ giáo viên, bác sĩ, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, công nghiệp.

Một số hình ảnh thời kỳ đầu thành lập Khoa

Tháng 8 năm 2004, khoa Kinh tế Nông nghiệp được tách khỏi Trường Đại học Nông Lâm để hình thành Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên. Đến năm 2009 ngành Kinh tế Nông nghiệp được Giám đốc Đại học Thái Nguyên điều chuyển từ trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh trở lại khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn của trường Đại học Nông Lâm.Đến tháng 12 năm 2011 khoa chính thức được đổi tên thành khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn như ngày nay.

Hơn 39 năm xây dựng và phát triển, khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn -Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là một đơn vị đào tạo lớn trong số 8 đơn vị đào tạo của Nhà trường. Cơ cấu tổ chức của khoa có 4 bộ môn: Kinh tế chung; Kinh tế ngành; Phát triển nông thôn; Khuyến nông. Khoa đang quản lý và đào tạo Đào tạo 3 ngành ở bậc Đại học (Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Khuyến nông), đào tạo Sau đại học cho 2 ngành (Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn). Hiện nay Khoa có 45 cán bộ viên chức trong đó: 3 PGS, 4 TS và 38 thạc sỹ. Đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao, tâm huyết với sinh viên, yêu nghề, có kinh nghiệm trong đào tạo và tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

2.  Lãnh đạo khoa ở các thời kỳ:

* Trưởng khoa:

- Dương Bá Mậu (1978 - 1986)

- Phạm Anh Tuấn (1986 - 1991)

- Phạm Hoàng Tam (1991 - 2000)

- Nguyễn Công Giáo (2000 - 2004)

- Nguyễn Duy Hoan (2005 - 2007)

- Bùi Đình Hòa (2007 - Nay)

* Phó khoa:

- Phạm Anh Tuấn (1983 - 1985)

- Phạm Hoàng Tam (1986 - 1991)

- Trần Chí Thiện (1985 - 1990)

- Nguyễn Công Giáo (1991 - 2000)

- Nông Văn Thổ (1991-1996)

- Nguyễn Thị Minh Thọ (2000 - 2004)

- Trần Quang Huy (2000 - 2004)

- Đoàn Quang Thiệu (2003 - 2004)

- Dương Văn Sơn (2005 - Nay)

- Đinh Ngọc Lan (2005 - 2010)

- Cù Ngọc Bắc (2005 - Nay)

3. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề đào tạo:

- Chức năng, nhiệm vụ: đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và khuyến nông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Hơn 39 năm qua, khoa đã đào tạo cho khu vực trung du miền núi phía Bắc và cho đất nước trên 10.000 cử nhân; thạc sỹ. Đội ngũ cán bộ do khoa đào tạo đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc nói riêng và toàn quốc nói chung, một số người đã trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp từ địa phương đến Trung ương, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu.

- Ngành nghề đào tạo:

Từ năm 1976 đến năm 1994 khoa đào tạo duy nhất ngành Kinh tế nông nghiệp;

Đến năm1995 khoa mở thêm ngành Kế toán doanh nghiệp;

Năm 1996 mở hệ đào tạo Văn bằng 2 ngành Kinh tế nông nghiệp;

Đến năm 2000 khoa mở thêm ngành Quản trị kinh doanh;

Năm 2005 khoa có thêm 2 ngành mới: Khuyến nông; Phát triển nông thôn.

- Hiện nay khoa đang tổ chức đào tạo:

Bậc Đại học có 3 chuyên ngành là: Kinh tế Nông nghiệp; Phát triển nông thôn; và Khuyến nông. 

Bậc Thạc sĩ có 2 chuyên ngành là: Kinh tế Nông nghiệp; và Phát triển nông thôn.

- Quy mô đào tạo

Từ quy mô tuyển sinh khóa 1 (năm 1976) chỉ có 01 Sinh viên lớp, từ khóa 2 trở đi hàng năm khoa tuyển sinh 02 Sinh viên lớp và duy trì quy mô từ 400 - 500 sinh viên. Đến khi có thêm ngành Kế toán doanh nghiệp (năm 1995) quy mô sinh viên của khoa tăng khá nhanh, đặc biệt hệ đào tạo phi chính quy. Thời điểm năm 2004 số lượng sinh viên của khoa chiếm trên 30% quy mô sinh viên của trường. Hiện tại số sinh viên của khoa có 1025 sinh viên đại học chính quy, 1250 sinh viên phi chính quy và 115 học viên cao học.

4. Những cựu sinh viên tiêu biểu

          Có nhiều sinh viên của khoa đã thành đạt đã và đang giữ các vị trí cao trong bộ máy nhà nước và công tác xã hội như:

1- Đ/c Lò Mai Chinh - Ủy viên BCHTW - Bí thư tỉnh ủy tỉnh Điện Biên (Sinh viên Khóa 1);

2- Đ/c Nguyễn Sáng Vang - Ủy viên BCHTW - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Sinh viên Khóa 2);

3- Đ/c Nguyễn Quang Huy - Nguyên BT Huyện ủy Phổ Yên, Thái Nguyên (Sinh viên Khóa 1)

4- Đ/c Nguyễn Huy Thái - Nguyên Chủ tịch UBND TP TN Thái Nguyên (Sinh viên Khóa 1)

 5- Đ/c Nguyễn Văn Đức - Nguyên BT Đảng ủy khối CQDC Đảng tỉnh Thái Nguyên (Sinh viên Khóa 1)

6- Đ/c Nguyễn Thế Luân - Nguyên GĐ Sở Lương thực Bắc Thái cũ nay là tỉnh Thái Nguyên (Sinh viên Khóa 1)

7- Đ/c Nguyễn Đình Nam nguyên Chánh VP UBND Tỉnh  cũ nay là tỉnh Thái Nguyên (Sinh viên Khóa 1)

8- Đ/c Nguyễn Ngọc Thạch - Nguyên Trưởng Ban QLRĐ Tỉnh Bắc Thái cũ nay là tỉnh Thái Nguyên (Sinh viên Khóa 1)

9- Đ/c Nguyễn Văn Kim - Nguyên Phó Bí thư  Tỉnh uỷ tỉnh Thái Nguyên (Sinh viên Khóa 1)

10- Đ/c Đinh Quang Ấn -Nguyên UV BTV - Trưởng ban TC Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên (Sinh viên Khóa 1)

11- Đ/c Đoàn Đình Thế  - Nguyên Bí Thư huyện ủy Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Sinh viên Khóa 1)

12- Đ/c Đ/c Hoàng Thị Tảo - Nguyên Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Sinh Viên khóa 1);

13- Đ/c Đỗ Đức Ngọ - Nguyên Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (Sinh viên khóa 2);

14- Đ/c Hoàng Diệu Tuyết - Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam - Nguyên Phó chủ tịch Hội nông dân Việt Nam (Sinh viên khóa 1);

15- Đ/c Nguyễn Văn Kim - Nguyên Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Thái Nguyên (Sinh viên khóa 2);

16- Đ/c Hoàng Văn An - Bí thư đảng ủy khối cơ quan tỉnh Tuyên Quang (Sinh viên khóa 3 KTNN)

17- Đ/c Nguyễn Đình Quang - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (Sinh viên khóa 3 KTNN)

18- Đ/c Nguyên Văn Vỵ - Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Sơn La (Sinh viên khóa 3 KTNN)

19- Đ/c Hồ Chí Thanh, nguyên chủ tịch huyện Lang Chánh, Thanh Hóa (Sinh viên khóa 3 KTNN)

20- Đ/c Đ/c Nguyễn Khắc Chử - Bí thư tỉnh ủy tỉnh Lai Châu (Sinh viên khóa 4 KTNN);

21- Đ/c Đ/c Bùi Văn Cửu - Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hòa Bình (Sinh viên Khóa 4 KTNN);

22- Đ/c Đ/c Vũ Hồng Bắc - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Sinh viên khoá 4 KTNN);

23- Đ/c Đ/c Thiều Đình Duy - Tỉnh ủy viên - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (Sinh viên khóa 6 KTNN).

24- Đ/c Văn Phúc Thụ - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn (Sinh viên khoá 4 KTNN);

25- Đ/c Nguyễn Văn Khoa - Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên (Sinh viên khoá 4 KTNN);

26- Đ/c Lương Văn Lành - Bí thư huyện uỷ Định Hoá (Sinh viên khoá 4 KTNN);

27- Đ/c Trương Văn Lịch, Bí thư huyện ủy huyện Bá Thước (Sinh viên khoá 4 KTNN);

28- Đ/c Lê Văn Khôi - Chủ tịch UBND TP Sông Công (Sinh viên khoá 5 KTNN);

29- Đ/c Chu Văn Tuyển – Giám đốc trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ  tỉnh Quảng Ninh (Sinh viên khoá 5 KTNN);

30- Đ/c Nguyễn Quốc Khánh - Phó Tổng GD Tổng CT Chè VN (Sinh viên khoá 5 KTNN);

31- Đ/c Nông Văn Kỳ - Giám đốc sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn (Sinh viên khoá 6 KTNN);

32- Đ/c Hồ Đức Hợp - Chủ tịch huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (Sinh viên khoá 6 KTNN);

33- Đ/c Hoàng Thanh Giao - Chủ tịch UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

34- Đ/c Đỗ Xuân Nam - Bí thư huyện ủy huyện Thường Xuân (Sinh viên Sinh viên lớp KT 13E);

35- Đ/c Đào Văn Phùng – Bí Thư huyện ủy Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Sinh viên khoá 7 KTNN);

36- Đ/c Hoàng Văn Đoàn - Nguyên Chủ tịch huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (Sinh viên khoá 7 KTNN);

37- Đ/c Ngô Ngọc Tuấn -Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái (Sinh viên khoá 7 KTNN);

38- Đ/c Phạm Bình Định - Nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (Sinh viên lớp KT 15)

39- Đ/c Phạm Tiến Lộ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam (Sinh viên lớp KT 16)

40- Đ/c Hoàng Thị Duyên - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn (Sinh viên lớp KT 16)

41- Đ/c Nguyễn Quang Vĩnh - Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai (Sinh viên lớp KT 19)

42- Đ/c Trần Xuân Hựu – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ tỉnh Thái Nguyên (Sinh viên lớp KT 19)

43- Đ/c Leo Thị Lịch - Chủ Tịch Hội Nông dân Tỉnh Bắc Giang (Sinh viên lớp KT 19)

44- Đ/c Nguyễn Chương Phát - Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Yên Bái (Sinh viên lớp KT 21)

45- Đ/c Đặng Văn Huy - Trưởng ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Thái Nguyên (Sinh viên lớp KT 22)

46- Đ/c Hoàng Thu Trang - Bí thư huyện ủy Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn (Sinh viên lớp KT 23)

47- Đ/c Nguyễn Chí Thâm  - Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang (Sinh viên lớp KT 27)

48- Đ/c Dương Văn Tiến - Bí thư tỉnh Đoàn tỉnh Thái Nguyên (Sinh viên lớp KT 28B)

49- Đ/c Cao Minh Hải - Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Sinh viên lớp KT 29A)

50- Đ/c Mùa A Vảng - Bí Thư Tỉnh Đoàn tỉnh Điện Biên (Sinh viên lớp KN38)

51- Nguyễn Văn Chức - Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thái Nguyên (Sinh viên lớp K1 KTDN)

52- Đ/c Ngô Chí Dũng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên (Sinh viên lớp K1 KTDN)

53- Nguyễn Thị Hằng - Nguyên Giám đốc sở Lao động – Thương Binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên (Sinh viên lớp K1 VB2)

54- Đ/c Dương Văn Lượng - Chánh Văn phòng tỉnh ủy Thái Nguyên (Sinh viên lớp K2 VB2)

55- Đ/c Hà Thị Bích Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái nguyên (Sinh viên lớp K2 VB2)

Có rất nhiều những sinh viên thành đạt đang giữ các vị trí chủ chốt trên các lĩnh vực khoa học, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác nữa, khoa sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin bổ sung trong thời gian tiếp theo. Sự thành đạt của các Anh, các Chị luôn luôn là niềm tự hào của khoa và của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

5. Một số quyết định liên quan đến khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn đưa thêm thông tin về các Quyết định thành lập và tái thành lập Khoa:

1- Quyết định thành lập Khoa Kinh tế Nông nghiệp năm ngày 28/08/1976  của Bộ Nông Nghiệp

2- Quyết định chuyển giao nhiệm vụ đào tạo ngành Kinh tế Nông nghiệp từ trường Đại học Kinh tế và QTKD về trường Đại học Nông Lâm ngày 14/11/2008 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

3- Quyết định đổi tên khoa thành Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn 14/12/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

6. Một số hình ảnh hội khóa của các thế hệ sinh viên

 

Tin và bài: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

Người đăng: Xuân Lâm - Khoa KT&PTNT