Chuyên mục: Doanh nghiệp tuyển dụng

Tuyển dụng cho vị trí chuyên gia phụ trách về chất lượng của MOTIVE

Đăng lúc: 09:07:43 07/07/2020 - Người đăng bài viết: Admin - Đã Đọc: 686
Tuyển dụng chuyên gia đánh giá chất lượng cho dự án Erasmus+ "Đánh giá xu hướng việc làm của sinh viên tốt nghiệp ở Việt Nam" CALL FOR SELECTION OF EXTERNAL EXPERT ON QUALITY ASSESSMENT for the Erasmus+ Project:“MOnitoring Trends In Vietnamese graduates’ Employment” - MOTIVE