Chuyên mục: Bản tin

Những thành tựu nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của khoa Lâm nghiệp

Đăng lúc: 15:11:45 11/11/2015 - Người đăng bài viết: Admin - Đã Đọc: 393

Khoa Lâm Nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên được thành lập từ năm 1986. Khi mới thành lập khoa chỉ đào tạo 01 ngành bậc đại học, đến nay khoa đang đào tạo 04 chuyên ngành bậc đại học, 01 ngành bậc thạc sĩ và 01 ngành bậc tiến sĩ. Trong những năm qua khoa Lâm nghiệp đã thực hiện nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, dự án sản xuất với các tỉnh. Từ các đề tài này nhiều sản phẩm khoa học công nghệ đã được ra đời có ý nghĩa khoa học và thực tiễn ví dụ sản phẩm rượu Lạc Long từ đề tài cấp nhà nước “Khai thác phát triển các loài cây địa phương dùng làm men rượu phục vụ chế biến rượu đặc sản” do GS. TS Đặng Kim Vui chủ nhiệm (2010-2012). Sản phẩm đã đăng kí bản quyền và thương mại hóa từ  năm 2012.

Hình 1: Rượu men lá Lạc Long Quân

Sản phẩm keo dán gỗ từ đề tài nghị định thư với Nhật Bản “Nghiên cứu sản xuất keo dán gỗ theo quy trình công nghệ Nhật Bản” ” do GS. TS Đặng Kim Vui chủ nhiệm (2009-2011). Keo dán gỗ được sử dụng cho các nhà máy chế biến gỗ tại Thái Nguyên. Ngoài ra khoa Lâm nghiệp đã phối hợp với Chi cục lâm nghiệp Hà Giang bảo tồn và phát triển được loài Sa mộc dầu (Ngọc Am) đang bị đe dọa tuyệt chủng tại Hà Giang từ kết quả đề tài cấp nhà nước “Khai thác và phát triển nguồn gen Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata) tại tỉnh Hà Giang” do Tiến sỹ Hồ Ngọc Sơn chủ nhiệm (2014-2017). 

Hình 2: Sa mộc dầu 2 tuổi tại Hoàng Su Phì

Đề tài phân tích chuỗi giá trị Sơn tra (Táo mèo) do Tiến sỹ Hồ Ngọc Sơn chủ nhiệm (2015) đã góp phần nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm từ Táo mèo tại Yên Bái. Một số sản kỹ thuật được chuyển giao cho địa phương, doanh nghiệp như Hộp nhử mối. 

Hình 3: Hộp nhử mối

Tin bài: TS. Hồ Ngọc Sơn