Chuyên mục: Bản tin

Giới thiệu sản phẩm KHCN - Viện NC&PT Lâm nghiệp

Đăng lúc: 09:11:13 12/11/2015 - Người đăng bài viết: Admin - Đã Đọc: 303
Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp được thành lập từ ngày 15/8/2008 theo Quyết định số 678/QĐ-TCCB ngày 15/08/2008 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên với tên gọi ban đầu là Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Vùng núi phía Bắc, và đầu năm 2015 được nâng cấp lên thành Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp theo Quyết định số 87/QĐ-ĐHTN ngày 16/01/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

1. Quá trình hình thành và phát triển

Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp được thành lập từ ngày 15/8/2008 theo Quyết định số 678/QĐ-TCCB ngày 15/08/2008 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên với tên gọi ban đầu là Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Vùng núi phía Bắc, và đầu năm 2015 được nâng cấp lên thành Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp theo Quyết định số 87/QĐ-ĐHTN ngày 16/01/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

2. Chức năng, nhiệm vụ và các ngành nghề kinh doanh chủ yếu

a) Chức năng:

 • Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, tập huấn kỹ thuật.

 • Chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn khoa học, kỹ thuật trên các lĩnh vực nông lâm nghiệp.

 • Hợp tác, liên kết, phối hợp với các địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế để phát triển khoa học, công nghệ và sản xuất nông lâm nghiệp.

 • Tham gia sản xuất các sản phẩm hàng hoá thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp phục vụ nhu cầu thị trường.

b) Nhiệm vụ

* Nghiên cứu:

 • Triển khai các đề tài nghiên cứu do Trường Đại học Nông lâm giao và các đề tài cấp bộ, ngành, các địa phương khác.

 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu của sinh viên đại học và sau đại học.

 • Triển khai các nghiên cứu ứng dụng cho các cơ sở sản xuất nông lâm nghiệp địa phương.

*  Đào tạo:

 • Hướng dẫn sinh viên đại học thực tập nghề trên thực địa.

 • Hướng dẫn và tổ chức cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học thực hiện các đề tài tốt nghiệp.

 • Tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn về tập huấn kỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốc, nông lâm kết hợp, làm giàu rừng, kỹ thuật lâm sinh, trồng rừng cho các cán bộ kỹ thuật, đơn vị kinh doanh và các hộ nông dân khi có yêu cầu.

*  Chuyển giao kỹ thuật và sản xuất:

 • Chuyển giao và phổ cập các tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp và các KHKT có liên quan phục vụ cho ngành nông lâm nghiệp, ngoài ngành và các địa phương.

 • Tiếp nhận và triển khai các dự án hợp tác KHKT với các Tổ chức quốc tế, Chính phủ và Phi chính phủ.

 • Tư vấn kỹ thuật, tổ chức các lớp hội thảo, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và cung cấp các nguồn cây giống cho công tác trồng rừng và phát triển các cây lâm nghiệp đặc sản, các mô hình nông lâm kết hợp.

 • Tổ chức sản xuất các sản phẩm nông lâm nghiệp có chất lượng cao cung cấp cho thị trường.

Viện được tổ chức thành các phòng và bộ phận bao gồm: Hội đồng Khoa học, Ban giám đốc, Phòng Hành chính -Tổng hợp, Trạm nghiên cứu thực nghiệm, các phòng kỹ thuật chuyên môn, Cơ sở nghiên cứu và sản xuất kinh doanh giống và Bộ phận chuyên gia và cộng tác viên.

4. Nguồn nhân lực

Tính đến tháng 10 năm 2015, tổng số nhân sự đang làm việc cho Viện là 124 người. Trong đó có 02 GS về lĩnh vực Nông nghiệp, 12 PGS về lĩnh vực Công nghệ thông tin, Nông nghiệp, lâm nghiệp và quy hoạch, 34 Tiến sỹ về lĩnh vực Khoa hoc máy tính, Hệ thống thông tin, Khoa học viễn thám, Toán học, Tin học, Điều khiển tự động, Đảm bảo toán học tính toán cho máy, Nông nghiệp, lâm nghiệp, quy hoạch và khoa học môi trường; 33 thạc sỹ về lĩnh vực Khoa hoc máy tính, Hệ thống thông tin, Khoa học viễn thám, Toán học, Tin học, đo đạc, địa chính, lâm nghiệp; 35 cử nhân và kỹ sư về Khoa hoc máy tính, Hệ thống thông tin, Lâm nghiệp, Công nghệ sinh học, và nông nghiệp, kinh tế, hành chính…; và số còn lại có trình độ cao đẳng, trung cấp nghề.

Nhìn chung , Viện có một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân viên trên các ngành nghề: Lâm nghiệp, Địa chính, Tài nguyên môi trường, Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, Khoa học môi trường, Nông nghiệp, Quy hoạch, Giống lâm nghiệp, Khoa học đất, Khai thác chế biến… Đặc biệt Viện có một đội ngũ cán bộ chuyên gia, giảng viên và kỹ thuật viên là cộng tác viên hiện đang công tác tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, các đối tác từ các viện nghiên cứu, các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp trong và ngoài nước. 

 

SẢN PHẨM THAM DỰ TRIỂN LÃM

đang cập nhật...

Viện NC&PT Lâm nghiệp

Đăng tin: Lan Hương, Phòng KHCN&HTQT