Chuyên mục: Cựu sinh viên tiêu biểu

Cựu sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học

Đăng lúc: 10:07:46 12/07/2018 - Người đăng bài viết: Admin - Đã Đọc: 25

STT Họ và tên  Học Hàm Nơi công tác Tỉnh
1 GS.TS Từ Quang Hiển Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
2 GS.TS Nguyễn Thế Đặng Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
3 GS.TS Trần Ngọc Ngoạn Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
4 PGS.TS Đặng Xuân Bình Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
5 PGS.TS Luân Thị Đẹp Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
6 PGS.TS Trần Văn Điền Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
7 PGS.TS Trần Thị Thu Hà Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
8 PGS.TS Lương Văn Hinh Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
9 GS.TS Nguyễn Thế Hùng Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
10 PGS.TS Nguyễn Viết Hưng Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
11 PGS.TS Trần Quốc Hưng Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
12 PGS.TS Từ Trung Kiên Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
13 PGS.TS Đinh Ngọc Lan Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
14 PGS.TS Đỗ Thị Lan Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
15 PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
16 PGS.TS Trần Văn Phùng Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
17 PGS.TS Nguyễn Hưng Quang Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
18 PGS.TS Dương Văn Sơn Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
19 PGS.TS Nguyễn Khắc Thái Sơn Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
20 PGS.TS Đào Thanh Vân Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
21 PGS.TS Đàm Xuân Vận Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
22 PGS.TS Trần Huê Viên Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
23 PGS.TS Hoàng Văn Hùng Phó Giáo sư Đại  học Thái Nguyên Lào Cai
24 PGS.TS Ngô Xuân Bình Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Hà Nội
25 GS.TS Trần Thanh Vân Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
26 PGS.TS Nguyễn Duy Hoan Phó Giáo sư Giám đốc Trung tâm học liệu, Trưởng Khoa Quốc tế- ĐHTN Thái Nguyên
27 PGS.TS Đặng Văn Minh Phó Giáo sư Đại  học Thái Nguyên Thái Nguyên
28 PGS.TS Đỗ Anh Tài Phó Giáo sư Trường Đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Thái Nguyên
29 PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Hà Nội
30 PGS.TS Cao Văn Phó Giáo sư   Phú Thọ
31 PGS.TS Trần Đăng Xuân Phó Giáo sư   Nhật Bản
32 PGS. TS Hoàng Văn Phụ Phó Giáo sư Đại  học Thái Nguyên Thái Nguyên
33 PGS. TS Nguyễn Thị Ngân Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
34 PGS.TS. Lê Minh Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
35 PGS.TS. Lê Văn Thơ Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
36  PGS.TS. Dương Văn Cường Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
37 PGS.TS. Nguyễn Thị Lân Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên
38 PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Mỵ Phó Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên