VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Bùi Quang Vinh

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 2
Niên Khóa: 1970 - 1975
Xem chi tiết...

Nguyễn Minh Quang

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 2
Niên Khóa: 1970 - 1975
Xem chi tiết...

Nguyễn Thị Nương

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 5
Niên Khóa: 1973 - 1978
Xem chi tiết...

Đỗ Văn Chiến

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 13
Niên Khóa: 1981 - 1986
Xem chi tiết...

Nguyễn Sáng Vang

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 9
Niên Khóa: 1977 – 1982
Xem chi tiết...

Triệu Tài Vinh

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 21
Niên Khóa: 1989-1994
Xem chi tiết...

Lò Mai Trinh

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 8
Niên Khóa: 1976 – 1981
Xem chi tiết...

Hoàng Đình Châm

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 1
Niên Khóa:
Xem chi tiết...