VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Lương Xuân Mào

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 8
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nông Thị Ga

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 7
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Mã Thị Ình

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 13
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Hoàng Đức Nguyên

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 10
Niên Khóa: 1978 – 1983
Xem chi tiết...

Lưu Xuân Vượng

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Đỗ Quốc Tuấn

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Leo Thị Lịch

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 19
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Văn Thi

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 19
Niên Khóa:
Xem chi tiết...