VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Hồ Chí Thanh

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 10
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Đàm Văn Bông

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 8
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Trần Thị Bình

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 7
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Văn Mão

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 14
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Đàm Xuân Lan

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 9
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Đức Vinh

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Hoàng Văn Thịnh

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 20
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Thị Phương Lan

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 16
Niên Khóa:
Xem chi tiết...