VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Nguyễn Chí Thâm

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 27
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Trương Công Ngàn

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 12
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Trần Văn Ninh

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 14
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Chu Văn Tuyển

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 12
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

PGS.TS Ng. Hưng Quang

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 24
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

PGS.TS Dương Văn Sơn

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 10
Niên Khóa: 1978 – 1983
Xem chi tiết...

PGS.TS Ng. Khắc Thái Sơn

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 16
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

PGS.TS Đào Thanh Vân

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 7
Niên Khóa:
Xem chi tiết...