VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

PGS.TS Nguyễn Viết Hưng

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 23
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

PGS.TS Đàm Xuân Vận

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 22
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

PGS.TS Hoàng Văn Hùng

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 23
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

PGS.TS Cao Văn

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 7
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

PGS.TS Trần Thanh Vân

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 13
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

GS.TS Nguyễn Duy Hoan

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 10
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

GS.TS Đặng Văn Minh

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 9
Niên Khóa: 1977 – 1982
Xem chi tiết...

PGS.TS Đỗ Anh Tài

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 20
Niên Khóa:
Xem chi tiết...