VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Nguyễn Văn Vượng

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 6
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Đoàn Văn Tuấn

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 9
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Văn Khoa

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 4
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Phạm Bình Định

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 15
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Phạm Hoàng Sơn

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 24
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Lương Văn Lành

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Lê Thanh Tuyết

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 12
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Văn Tiến

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 1
Niên Khóa:
Xem chi tiết...