VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

La Hồng Ninh

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Văn Mậu

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 9
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Khắc Chử

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Lê Trọng Quảng

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 9
Niên Khóa: 1977 – 1982
Xem chi tiết...

Hà Văn Um

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 19
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Khoảng Thị Thanh Nga

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 28
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Sùng A Hồ

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 27
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Hầu A Lềnh

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 32
Niên Khóa:
Xem chi tiết...