VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Doãn Văn Hưởng

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 7
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Lý Văn Hải

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 18
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Phan Văn Hạnh

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 13
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Đinh Minh Hà

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 24
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Tiến Dũng

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Anh Tuấn

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 13
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Quang Vĩnh

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 19
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Vũ Văn Tuấn

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 17
Niên Khóa:
Xem chi tiết...