VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Dương Đức Huy

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 22
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Hoàng Văn Hùng

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 23
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Lý Thăng

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 8
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Lê Thị Thanh Nhàn

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 12
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Hoàng Văn Đoàn

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 14
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nông Ngọc Tăng

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 2
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Vi Đức Được

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 1
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Mã Văn Giai

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 8
Niên Khóa:
Xem chi tiết...