VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Hứa Hải Quỳnh

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 12
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Hoàng Xuân Nguyên

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Ngô Ngọc Tuấn

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 14
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nông Văn Lịnh

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Hà Đức Hoan

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 12
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Phạm Thị Tuyết Nga

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 9
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Vũ Xuân Hợi

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 14
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Chương Phát

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 21
Niên Khóa:
Xem chi tiết...