VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

GS.TS. Từ Quang Hiển

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 3
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 5
Niên Khóa: 1973 - 1978
Xem chi tiết...

GS.TS Trần Ngọc Ngoạn

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 4
Niên Khóa: 1972 - 1977
Xem chi tiết...

PGS.TS Đặng Xuân Bình

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 19
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

PGS.TS Luân Thị Đẹp

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 6
Niên Khóa: 1974 - 1979
Xem chi tiết...

PGS.TS Trần Văn Điền

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 10
Niên Khóa: 1978 – 1983
Xem chi tiết...

PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 8
Niên Khóa: 1976 - 1981
Xem chi tiết...

PGS.TS Trần Văn Phùng

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 9
Niên Khóa:
Xem chi tiết...