VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Đinh Đăng Luận

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 13
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Đỗ Quang Minh

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 22
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Hồ Đức Hợp

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 14
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Vũ Hồng Phương

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 15
Niên Khóa: 1983 – 1988
Xem chi tiết...

Nguyễn Văn Quý

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 13
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Chẩu Văn Lâm

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 19
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Đình Quang

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 10
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Hữu Hoan

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 4
Niên Khóa:
Xem chi tiết...