VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Hoàng Văn An

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 10
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Trần Văn Chiến

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 10
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Tạ Văn Dũng

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 12
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Bùi Văn Cửu

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Hà Đức Quảng

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 20
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Đào Văn Phùng

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 14
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

PGS. TS Trần Đăng Xuân

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 22
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Trần Đức Hạnh

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 31
Niên Khóa:
Xem chi tiết...