VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Trần Công Chiến

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 8
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Phạm Tiến Lộ

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 16
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Quốc Khánh

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 12
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Trần Hồng Quang

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 23
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Hà Văn Dương

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 21
Niên Khóa: 1989- 1994
Xem chi tiết...

Ma Trương Thiêm

Ngành học: Quản lý đất đai
Tên Khóa: Khóa 20
Niên Khóa: 2014
Xem chi tiết...

Phạm Văn Sỹ

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 16
Niên Khóa: 1984-1989
Xem chi tiết...

Lê Văn Lập

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 7
Niên Khóa: 2001
Xem chi tiết...