VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Trần Thủy Trọng

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 7
Niên Khóa: 2001
Xem chi tiết...

Đỗ Xuân Bình

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 9
Niên Khóa: 2003
Xem chi tiết...

Vi Hữu Cầu

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 19
Niên Khóa: 2013
Xem chi tiết...

Thào Hồng Sơn

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 19
Niên Khóa: 2013
Xem chi tiết...

Hoàng Văn Vịnh

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 19
Niên Khóa: 2013
Xem chi tiết...

Hoàng Thị Tảo

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 1
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Văn Thởn

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 1
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Trần Thị Lộc

Ngành học: Lâm nghiệp
Tên Khóa: Khóa 24
Niên Khóa:
Xem chi tiết...