VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Hoàng Đăng Khoa

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 3
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Đào Duy Vượng

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 3
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Vân Đình Thảo

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 4
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Trịnh Đình Mao

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 15
Niên Khóa: 1983 – 1988
Xem chi tiết...