VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Phan Thùy Nghĩa

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 2
Niên Khóa: 1970 - 1975
Xem chi tiết...

Hoàng Thị Bình

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 5
Niên Khóa: 1973 – 1978
Xem chi tiết...

Nghiêm Xuân Hội

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 3
Niên Khóa: 1971 - 1976
Xem chi tiết...

Bế Xuân Lập

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 4
Niên Khóa: 1972 - 1977
Xem chi tiết...

Mai Xuân Triệu

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 4
Niên Khóa: 1972 - 1977
Xem chi tiết...

Phạm Văn Cường

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 6
Niên Khóa: 1974 - 1979
Xem chi tiết...

Nguyễn Văn Hạnh

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 6
Niên Khóa: 1974 - 1979
Xem chi tiết...

Nguyễn Quốc Minh

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 6
Niên Khóa: 1974 - 1979
Xem chi tiết...