VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Nguyễn Thị Huấn

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 7
Niên Khóa: 1975 - 1980
Xem chi tiết...

Ma Quang Trung

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 7
Niên Khóa: 1975 - 1980
Xem chi tiết...

Hà Văn Dĩnh

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 8
Niên Khóa: 1976 - 1981
Xem chi tiết...

Lê Tất Khương

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 8
Niên Khóa: 1976 - 1981
Xem chi tiết...

Dương Văn Lành

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 8
Niên Khóa: 1976 - 1981
Xem chi tiết...

Trần Đức Lâm

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 8
Niên Khóa: 1976 - 1981
Xem chi tiết...

Nguyễn Thị Ngà

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 8
Niên Khóa: 1976 - 1981
Xem chi tiết...

PGS. TS Hoàng Văn Phụ

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 8
Niên Khóa: 1976 - 1981
Xem chi tiết...