VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Ngô Đức Vượng

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 8
Niên Khóa: 1976 - 1981
Xem chi tiết...

PGS. TS Ngô Xuân Bình

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa: 1979 - 1984
Xem chi tiết...

Nguyễn Văn Nhâm

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa: 1979 - 1984
Xem chi tiết...

Trần Văn Quế

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa: 1979 - 1984
Xem chi tiết...

Cẩn Đức Quyết

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa: 1979 - 1984
Xem chi tiết...

Hoàng Văn Tuyển

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa: 1979 - 1984
Xem chi tiết...

Đinh Hồng Thanh

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa: 1979 - 1984
Xem chi tiết...

Vũ Văn Hoàn

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 13
Niên Khóa: 1981 – 1986
Xem chi tiết...