VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Hà Phúc Mịch

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 6
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Trần Xuân Việt

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 6
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Lê Hải Đường

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 15
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Cù Việt Hà

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 12
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Tuấn Anh

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 25
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Lưu Văn Quảng

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 20
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Trần Trung Kiên

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 23
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Vy Văn Nghĩa

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 24
Niên Khóa:
Xem chi tiết...