VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Trần Đình Thất

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 21
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nông Quang Nhất

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 26
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Cao Minh Hải

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 29
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Hoàng Ngọc Đường

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 3
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

La Thị Thính

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 1
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Đỗ Thị Minh Hoa

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 26
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Đỗ Tuấn Khiêm

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 7
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Văn Phúc Thụ

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa:
Xem chi tiết...