VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Hoàng Thu Trang

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 23
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nông Văn Kỳ

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 13
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Ngô Văn Viện

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp
Tên Khóa: Khóa 11
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Hoàng Thị Duyên

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 16
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Nguyễn Văn Dừa

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 15
Niên Khóa: 1983 – 1988
Xem chi tiết...

Ma Ích Cấn

Ngành học: Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y)
Tên Khóa: Khóa 12
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Hoàng Thái

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 7
Niên Khóa:
Xem chi tiết...

Đình Bế Hoan

Ngành học: Khoa học cây trồng (Trồng trọt)
Tên Khóa: Khóa 18
Niên Khóa:
Xem chi tiết...