VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%

Khoa Quản lý Tài nguyên - Một chặng đường phát triển

Khoa Quản lý tài nguyên -tiền thân là Khoa Địa chính được thành lập năm 2001. Từ khi thành lập đến nay, Khoa đã trải qua các giai đoạn với nhiều sự thay đổi: Khoa Địa chính (2001 -2006); Khoa Tài nguyên & Môi trường ...

Đăng lúc: 2015-11-08 22:00:09 | Chuyên mục: Giới thiệu

Đăng lúc: 2015-11-06 08:45:30 | Chuyên mục: Giới thiệu

Giới thiệu về Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn

Tháng 8 năm 2004, khoa Kinh tế Nông nghiệp được tách khỏi Trường Đại học Nông Lâm để hình thành Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên. Đến năm 2009 ngành Kinh tế Nông nghiệp được Giám đốc Đại học ...

Đăng lúc: 2015-11-04 14:25:32 | Chuyên mục: Giới thiệu

Đăng lúc: 2015-11-04 14:11:09 | Chuyên mục: Giới thiệu

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 45 năm xây dựng và phát triển

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - TUAF) được thành lập năm 1970, hiện nay là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên.Trải qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại ...

Đăng lúc: 2015-11-04 09:17:13 | Chuyên mục: Giới thiệu

Đăng lúc: 2015-11-02 21:44:34 | Chuyên mục: Giới thiệu

Đăng lúc: 2015-11-02 21:34:37 | Chuyên mục: Giới thiệu

Lời Ban biên tập

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - TUAF) được thành lập năm 1970. Trường Đại học Nông Lâm trở thành một trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ hàng đầu Việt Nam ...

Đăng lúc: 2015-11-02 21:19:24 | Chuyên mục: Giới thiệu