Tìm kiếm

Danh sách tin tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Tên CQ/DN Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Lương Nơi làm việc Thời gian tuyển dụng Chi tiết
1 Công ty cổ phần sản xuất Thép Vina One Công ty cổ phần Môi trường/Xử lý chất thải Nhân viên 10.000.000 đ Long An 31/12/2021
2 Công ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam Công ty TNHH Môi trường/Xử lý chất thải Nhân viên 7.000.000 đ Bình Dương 31/12/2021
3 Công ty TNHH Giải Pháp Chăn Nuôi Xanh Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Kỹ sư 7.000.000 đ TP Hồ Chí Minh 31/12/2021
4 Công Ty TNHH Hóa Dược Hoàng An Công ty TNHH Bảo vệ thực vật Nhân viên 25.000.000 đ Đắk Nông 31/12/2021
5 Công ty Cổ phần kiến trúc cảnh quan sinh thái Tùng Lâm Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 10.000.000 đ Hà Nội 31/12/2021
6 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 7.000.000 đ Đồng Nai 31/12/2021
7 Công Ty TNHH Target Agriculture Việt Nam Công ty TNHH Môi trường/Xử lý chất thải Nhân viên 7.000.000 đ Bình Dương 31/12/2021
8 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - Xây Dựng Covic Công ty cổ phần Môi trường/Xử lý chất thải Nhân viên 7.000.000 đ Hà Nội 31/12/2021
9 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Giám sát 20.000.000 đ Thái Nguyên 31/12/2021
10 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Tân Nông Phát Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 15.000.000 đ Hưng Yên 31/12/2021
11 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thụy Sỹ Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 10.000.000 đ Đồng Nai 25/11/2021
12 Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Cành Cọ Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Kỹ sư 10.000.000 đ Hà Nội 31/12/2021
13 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Zero Waste Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 8.000.000 đ TP Hồ Chí Minh 31/12/2021
14 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản Meha Công ty cổ phần Bất động sản Nhân viên 10.000.000 đ Hà Nội 31/12/2021
15 CEN LAND - Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Thế Kỷ Công ty cổ phần Bất động sản Trưởng phòng 30.000.000 đ Hà Nội 25/11/2021