Tìm kiếm

Danh sách tin tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Tên CQ/DN Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Lương Nơi làm việc Thời gian tuyển dụng Chi tiết
31 Công ty TL Global Food Supply Công ty Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 60.000.000 đ Australia 31/12/2021
32 Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Và Dịch Vụ Thú Y (Nutrivet) Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 9.000.000 đ Hà Nội 15/10/2021
33 Công Ty CP Môi Trường Đô Thị Phú Yên Công ty cổ phần Bất động sản Kỹ sư 10.000.000 đ Phú Yên 10/10/2021
34 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ, Thương Mại Và Đầu Tư Sao Thủy Công ty cổ phần Bất động sản Chuyên viên 12.000.000 đ Hà Nội 31/10/2021
35 Cen Land - Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Thế Kỷ Công ty cổ phần Bất động sản Nhân viên 12.000.000 đ Hà Nội 20/09/2021
36 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản S-Homes Group Công ty cổ phần Bất động sản Chuyên viên 50.000.000 đ Hưng Yên 21/10/2021
37 Công ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole Công ty Môi trường/Xử lý chất thải Nhân viên 10.000.000 đ Hà Nội 27/09/2021
38 Công ty TNHH Daunpenh Agrico Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 7.000.000 đ Gia Lai 23/11/2021
39 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Phó trưởng phòng 10.000.000 đ Hà Tĩnh 10/10/2021
40 Công Ty TNHH MTV Vật Tư Bảo Vệ Thực Vật Thành Phát Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 5.000.000 đ Quảng Ngãi 20/10/2021
41 Công Ty TNHH Animaid Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 12.000.000 đ TP Hồ Chí Minh 31/08/2021
42 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 10.000.000 đ Tây Ninh 15/09/2021
43 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 7.000.000 đ Cần Thơ 31/08/2021
44 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Toàn Á Công ty cổ phần Môi trường/Xử lý chất thải Nhân viên 10.000.000 đ Hà Nội 15/09/2021
45 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Và Môi Trường Cec Công ty cổ phần Môi trường/Xử lý chất thải Nhân viên 10.000.000 đ Hà Nội 31/08/2021