Chuyên mục: Khảo sát việc làm sinh viên

Thông báo về việc triển khai khảo sát việc làm với sinh viên tốt nghiệp năm 2022

Đăng lúc: 08:05:56 26/05/2023 - Người đăng bài viết: Admin - Đã Đọc: 213
Nhà trường thực hiện triển khai khảo sát tình hình việc làm của sinh viên K49 Thú y và K50 chính quy tốt nghiệp năm 2022

Thực hiện Thông báo Số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 257/KH-ĐHNL/ƯTCN&HTKN ngày 27/3/2023 về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2022.

Nhà trường thông báo tới các đơn vị triển khai khảo sát tình hình việc làm của sinh viên K49 Thú y và K50 chính quy tốt nghiệp năm 2022, cụ thể như sau:

Đường link khảo sát: https://forms.gle/9easgNMkTyB8Ucv26

/upload/files/CV%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20KH%20kh%E1%BA%A3o%20s%C3%A1t%202023(1).pdf 

(Địa chỉ đường Link khảo sát đăng tải trên trang Website: cuusinhvien.tuaf.edu.vn  trong mục KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN)